ISO to oficjalna nazwa organizacji pozarządowej.
Nadawać certyfikaty mogą jedynie jednostki uprawnione.
Istnieje kilka norm ISO, które zna każdy.
More Website Templates @ TemplateMonster.com - February 13, 2012!

Rodzaje certyfikatów

Sensem nadawania certyfikatów, czy to polskich czy międzynarodowych jest powszechna akceptacja norm, ustaleń, warunków produkcyjnych. Takie ustalenia są podejmowane na konferencjach z udziałem państw zrzeszonych w ISO. W ramach tych ustaleń możemy rozróżnić kilka grup certyfikatów.

Mamy do czynienia z certyfikatami normującymi wymagania techniczne dotyczące danego produktu. Producent musi zastosować się do tych norm, a finalnym rezultatem jest zgodność wyrobu z wymaganiami.

Istnieją normy, które ujednolicają systemy zarządzania, np. ISO 9001- zarządzanie jakością. Jest jednak wiele takich norm, chociażby dotyczące zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji itd. Producent, chcąc spełnić wymagania tych norm, musi usprawnić i przebudować system zarządzania w swoim przedsiębiorstwie, który ma na celu poprawę jego funkcjonowania. Normy takie, nie są jedynie pustym dokumentem, nie wnoszącym nic do jakości usługi czy produktu. Chcąc wprowadzić daną normę w życie właściciel firmy pragnie usprawnić proces produkcyjny, nie zaś jedynie zdobyć kolejny dyplom do powieszenia w antyramie. Dopiero po zbudowaniu takiego systemu produkcyjnego, o jakim jest mowa w certyfikacie, może się o niego ubiegać, jako potwierdzenie wdrożenia norm.

Inną grupą norm, są takie, które potwierdzają zgodność w zakresie kompetencji osób, najczęściej specjalistów, fachowców. Tutaj normy zawierają kryteria sporządzone zwykle przez zainteresowane grupy zawodowe i dotyczą najlepszych praktyk i umiejętności do wykonywania zawodu. Taki certyfikat potwierdza kompetencje osób należących do określonej grupy zawodowej i jest zwykle dobrowolny. Można jednak narzucić administracyjnie obowiązek posiadania takiego certyfikatu, jeśli w grę wchodzi bezpieczeństwo użytkowania wyrobów.

Każda grupa certyfikatów musi być jednoznacznie potwierdzona przez wszystkie zainteresowane strony oraz musi zawierać najważniejsze wymagania dotyczące danej normy.